Naslovnica
Marijan Ban
Pjesme

 

Bila boja
Di si ti
Lažne žene
Morska milka
Noæ je prekrasna
Ona vi¹e nije bila tu
Oti¹la je moja draga
Ruzinavi brod
Su¹ac blues
Tonka
U autobusu
Ulicama noæu
Veliki brod

Bude me

Od ljubavi što se desi tražili smo mnogo više.
Željeli smo da nas ona iznenadi, razveseli.
A ljubav je kao pjesma koju ludi pjesnik piše.
Gruba rije? il' nešto više i došao je kraj

Sad nove ljubavi prolaze kraj nas.
U novim dodirima gubio sam se.
U no?ima kao ova dok slušam njen glas.
I molim zoru da me probudi kraj nje.

Bude me, bude me, nepoznate hladne ruke.
Nepoznate hladne ruke trgaju mi san.
Ljube me, ljube me, nepoznate hladne usne.
Nepoznate hladne usne ljube me, ljube me.

Nismo znali da smo dali jedno drugom one no?i.
Ljubav koja ne?e pro?i. Pjesmu koja vje?no traje.
A ljubav je kao pjesma koju ludi pjesnik piše.
Gruba rijeè il' nešto više i došao je kraj.

Bude me
Hrvatska čigra
Mojoj lijepoj
Mrlje
Oči zaljubljene
One bi htjele
Ovo nije moje vrijeme
Slavuj
Ti nisi tu
Tumba
U modroj zori
Umorni mornari stari
Zrinka