Naslovnica
Marijan Ban
Pjesme

 

Bila boja
Di si ti
Lažne žene
Morska milka
Noæ je prekrasna
Ona vi¹e nije bila tu
Oti¹la je moja draga
Ruzinavi brod
Su¹ac blues
Tonka
U autobusu
Ulicama noæu
Veliki brod

Mojoj lijepoj

Ja sam je gledao u svitanje dana.
U tihim noæima od zvjezdanog sna.
Rumenim sutonima ona me ljubi.
Zelenim poljima i beskrajem dna.

Ja sam je gledao kroz kapljice kiše.
Ona je svjetlo što me vodi kroz noæ.
Olujnim valovima ona me njiše.
Ona je ljubav koja ne mo¾e proæ.

Ja bi ugledo sunce kad bi ugledao Nju.
Ja bi imao ljepotu da je pored mene tu.
Ja sam znao da æu svoju ljubav pokloniti Njoj.
Mojoj Lijepoj Zemlji Hrvatskoj!

Bude me
Hrvatska čigra
Mojoj lijepoj
Mrlje
Oči zaljubljene
One bi htjele
Ovo nije moje vrijeme
Slavuj
Ti nisi tu
Tumba
U modroj zori
Umorni mornari stari
Zrinka