Naslovnica
Marijan Ban
Pjesme

 

Bila boja
Di si ti
Lažne žene
Morska milka
Noæ je prekrasna
Ona vi¹e nije bila tu
Oti¹la je moja draga
Ruzinavi brod
Su¹ac blues
Tonka
U autobusu
Ulicama noæu
Veliki brod

Di si ti

Da se žamor čuje ja ga ne bi čuja
I pisma da se čuje ja je čuja ne bi
I uvik kad san takav ja razmišljan o tebi
Voljena moja

A to je tako često pa i u snu se budin
I počet ću sam sebe da kudin
I da se nazivam ludin
I počet ću da te mrzin, voljena moja

I ne samo da ću početi, nego to i činin
I sve ću naše zbrisati i reći ću svima inin
Da te ostavjan i mrzin voljena moja, ljubavi moja
Di si ti?

A zato ne tribaju mi ni suze ni cviće
Psovke, poljupci ni dar
Niko izgubiti time ništa neće
Jer nikad nismo bili zajubjeni par

Stihovi šta sada reka san tebi
Spontane su riči
Bez škice, bez kroja
I kažen ti na glas šta krija san u sebi
Oćeš li biti voljena moja

I na kraju te molin voljena moja
Da nikom ne kažeš ovo, da šutiš
Neka ovo bude mala tajna, moja i tvoja
I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš
Jer ti ćeš uvik biti uvik voljena moja

Bude me
Hrvatska čigra
Mojoj lijepoj
Mrlje
Oči zaljubljene
One bi htjele
Ovo nije moje vrijeme
Slavuj
Ti nisi tu
Tumba
U modroj zori
Umorni mornari stari
Zrinka