Naslovnica
Marijan Ban
Pjesme

 

Bila boja
Di si ti
Lažne žene
Morska milka
Noæ je prekrasna
Ona vi¹e nije bila tu
Oti¹la je moja draga
Ruzinavi brod
Su¹ac blues
Tonka
U autobusu
Ulicama noæu
Veliki brod

Umorni mornari stari

Umorni mornari stari ideju na rbe
Umorni mornari stari ideju na rbe
Oni su se zadihali, oni su se uznojili
Sve dok nisu ulovili tri kila rbe

Umorni mornari stari peèeju rbu
Umorni mornari stari peèeju rbu
Dobro su je zaèinili, dobro su je posolili
Umorni mornari stari pojili su rbu

Umorni mornari stari ispijaju vno
Umorni mornari stari ispijaju vno
Tri su litre iskapili, tri su pisme otpivali
Umorni mornari stari ideju spat

Bude me
Hrvatska čigra
Mojoj lijepoj
Mrlje
Oči zaljubljene
One bi htjele
Ovo nije moje vrijeme
Slavuj
Ti nisi tu
Tumba
U modroj zori
Umorni mornari stari
Zrinka