Naslovnica
Marijan Ban
Pjesme

 

Bila boja
Di si ti
Lažne žene
Morska milka
Noæ je prekrasna
Ona vi¹e nije bila tu
Oti¹la je moja draga
Ruzinavi brod
Su¹ac blues
Tonka
U autobusu
Ulicama noæu
Veliki brod

Oti¹la je moja draga

Otišla je moja draga
A ja ne ¾elim vjerovat' u to
Otišla je moja draga
Nekim èudnim putem tko zna gdje
I htio sam, htio sam viknuti glasno
Ne idi, ne idi vrati se
Htio sam, htio sam viknuti glasno
A znam za nju povratka nema.

Mo¾da joj je lijepo
Mo¾da je sretna, tko to zna
Mo¾da joj je lijepo
U tom dalekom svijetu bez povratka
I mo¾da me, mo¾da me nekad pozove
I šapne mi ne plaèi ne budi lud
I mo¾da me, mo¾da me nekad pozove
A šta mi to vrijedi, više je nema.Bude me
Hrvatska čigra
Mojoj lijepoj
Mrlje
Oči zaljubljene
One bi htjele
Ovo nije moje vrijeme
Slavuj
Ti nisi tu
Tumba
U modroj zori
Umorni mornari stari
Zrinka