Naslovnica
Marijan Ban
Pjesme

 

Bila boja
Di si ti
Lažne žene
Morska milka
Noæ je prekrasna
Ona vi¹e nije bila tu
Oti¹la je moja draga
Ruzinavi brod
Su¹ac blues
Tonka
U autobusu
Ulicama noæu
Veliki brod

Ulicama noæu

Nikog nema ulicama noæu
Grad je tu¾an ulicama noæu
Poneki prolaznik samo se ponekad pojavi
Skrene i ode u mrak
Posljednja svjetla se lagano gase
I nemirne duše su zaspale
Grad tiho tone u san.

A oblaci
Ispiru tragove ljudi i igraju svoj nebeski ples.
A oblaci
Miluju krovove grada i kapaju snom
Laku noæ. Laku noæ.

Zašto šetaš ulicama noæu
Kada nikog nema ulicama noæu.
Grad je pust i tu¾an i taman
Kao olovno nebo nad njim
Grad je pust i miran i spava
Neka poèiva molim te nemoj mu kvariti san.

A vjetrovi
Igraju igru èistaèa dotjeruju grad za novi dan
A vjetrovi
Pjevaju pjesme kroz krošnje stabala da grad sniva san
Laku noæ.Bude me
Hrvatska čigra
Mojoj lijepoj
Mrlje
Oči zaljubljene
One bi htjele
Ovo nije moje vrijeme
Slavuj
Ti nisi tu
Tumba
U modroj zori
Umorni mornari stari
Zrinka