Naslovnica
Marijan Ban
Pjesme

 

Bila boja
Di si ti
Lažne žene
Morska milka
Noæ je prekrasna
Ona vi¹e nije bila tu
Oti¹la je moja draga
Ruzinavi brod
Su¹ac blues
Tonka
U autobusu
Ulicama noæu
Veliki brod

U autobusu

Vidio sam te samo jednom u ¾ivotu
I još sam uvijek pod dojmom tvog lika
Kojem se ne mogu baš sjetiti detalja
Al' znam da je bio slika i prilika

Neèega lijepog neèega strasnog
Neèega jestivog i prvoklasnog
Neèega iz èega zraèi toplina
Neèega što samo boginja ima.

Ja sam se nalazio u autobusu
I gledao te kroz prljava išarana stakla
Skupio sam hrabrost i jednom ti mignuo
Al' ti se nisi ni milimetar makla.

Zbog prljavog stakla nisi me uoèila
Nego si u drugi autobus kroèila
Od srama i od bijesa sam pocrvenio
A šofer je prebacio u prvu i krenio.

Ne vjerujem da bi te uspio prepoznati
Jedino mo¾da u onoj istoj pozi
U desnoj si ruci dr¾ala kesu
Iz koje ti je nešto kapalo po nozi.

I nisi se smijala, nisi ni plakala
Nisi ni vikala niti si skakala
Ako te je moj postupak zastidio
Ja to zbog prljavog stakla nisam vidio.

Ja sam još uvijek pod dojmom tvog lika
Jer sam te vidio samo jednom u ¾ivotu
I nisam obraæao pa¾nju na detalje
Primjetio sam samo tvoju ljepotu

Jer bila si lijepa, bila si strasna
Bila si jestiva i prvoklasna
Iz tebe je zraèila ogromna toplina
Imala si sve što boginja ima.Bude me
Hrvatska čigra
Mojoj lijepoj
Mrlje
Oči zaljubljene
One bi htjele
Ovo nije moje vrijeme
Slavuj
Ti nisi tu
Tumba
U modroj zori
Umorni mornari stari
Zrinka