Naslovnica
Marijan Ban
Pjesme

 

Bila boja
Di si ti
Lažne žene
Morska milka
Noæ je prekrasna
Ona vi¹e nije bila tu
Oti¹la je moja draga
Ruzinavi brod
Su¹ac blues
Tonka
U autobusu
Ulicama noæu
Veliki brod

Tonka

Bila je lijepa kao sjajnim suncem obasjan cvijet
I svi su gledali u nju i drhtali
Ona je mogla jednim pogledom da zapali Svijet
Ipak je htjela samo mene. Tonka.

Tonka nije mogla da se svlada
Pa mi je rekla iako sam mlada
Ja sam spremna na sve
Doði zagrli me
I ja san doša i zagrlija san je

Oko nas padao je mrak, a ja sam pao pred nju
I rekao sam:"Slušaj Tonka. Volin te".
Ona me pogledala mrko i rekla:
"S tobom ne bi ni u snu pošla molin te makni se od mene
kako se moš tako ponašat glupane jedan glupi, manijaèe, idiote"
Al' ipak
Tonka……Bude me
Hrvatska čigra
Mojoj lijepoj
Mrlje
Oči zaljubljene
One bi htjele
Ovo nije moje vrijeme
Slavuj
Ti nisi tu
Tumba
U modroj zori
Umorni mornari stari
Zrinka