Naslovnica
Marijan Ban
Pjesme

 

Bila boja
Di si ti
Lažne žene
Morska milka
Noæ je prekrasna
Ona vi¹e nije bila tu
Oti¹la je moja draga
Ruzinavi brod
Su¹ac blues
Tonka
U autobusu
Ulicama noæu
Veliki brod

U modroj zori

U modroj zori, u mirisima tijela
Ona je do mene na mojim rukama spi
Pod nas se prostrla postelja bijela
U zraku nad nama igraju njezini sni

Udahne glasno i naglo se prene
Ruke mi stavi na dlan
Primakne glavu još bli¾e uz mene
I opet klone u san
Jutarnji san
Ljubavni san

A ja sam ¾elio da budem sa njom
Da zavirim malo u njezine sne
Da zauvijek zaspem, da je zauvijek ljubim
I da nikad ne odem od nje

A vrijeme teèe i ja moram poæi
Lagano ustajem ne ¾elim buditi nju
Zadnji put gledam usnule oèi
Mo¾da je susretnem u nekom buduæem snu

U snu se okreæe, usne mi nudi
Poljubac jedan za kraj
Zamolim sunce da je ne budi
Neka obuzda svoj sjaj
Dolazi kraj
Dolazi kraj

A ja sam ¾elio da budem sa njom
Da zavirim malo u njezine sne
Da zauvijek zaspem, da je zauvijek ljubim
I da nikad ne odem od njeBude me
Hrvatska čigra
Mojoj lijepoj
Mrlje
Oči zaljubljene
One bi htjele
Ovo nije moje vrijeme
Slavuj
Ti nisi tu
Tumba
U modroj zori
Umorni mornari stari
Zrinka