Naslovnica
Marijan Ban
Pjesme

 

Bila boja
Di si ti
Lažne žene
Morska milka
Noæ je prekrasna
Ona vi¹e nije bila tu
Oti¹la je moja draga
Ruzinavi brod
Su¹ac blues
Tonka
U autobusu
Ulicama noæu
Veliki brod

Ovo nije moje vrijeme

Ovo nije moje vrijeme
Ovo nisu moje zime
Nisu ovo moje kiše
U meni su kiše tiše

Ovo nije moje vrijeme
Ovo nisu moja jutra
Nepoznate mraène sjene
Buðenja su moja sutra

Poljubi me
Iako znam da nisam ni sna¾an ni mlad
Poljubi me
Kao nikada do sadBude me
Hrvatska čigra
Mojoj lijepoj
Mrlje
Oči zaljubljene
One bi htjele
Ovo nije moje vrijeme
Slavuj
Ti nisi tu
Tumba
U modroj zori
Umorni mornari stari
Zrinka