Naslovnica
Marijan Ban
Pjesme

 

Bila boja
Di si ti
Lažne žene
Morska milka
Noæ je prekrasna
Ona vi¹e nije bila tu
Oti¹la je moja draga
Ruzinavi brod
Su¹ac blues
Tonka
U autobusu
Ulicama noæu
Veliki brod

Tumba

Kad stanje stvari slomi
Naša izmrcvarena tijela
Mi se odreknemo jela
Al' se ne odrièemo piæa
I onda gledamo na sve to
Kao na odvratnu torturu
I naruèujemo turu
Alkohola!

A ¾ivot teèe dalje
I sve æe ovo jednom proæi
Zato zabrinute oèi
Nasmijavamo vinom
A šta æeš, sve nam se to gadi
Netko ima a netko nema
I zato umjesto problema
Dajte alkohola!

Dobro nam je tumba
Dobro nam je tumba
Dobro nam je tumbamo se nizbrdoBude me
Hrvatska čigra
Mojoj lijepoj
Mrlje
Oči zaljubljene
One bi htjele
Ovo nije moje vrijeme
Slavuj
Ti nisi tu
Tumba
U modroj zori
Umorni mornari stari
Zrinka