Naslovnica
Marijan Ban
Pjesme

 

Bila boja
Di si ti
Lažne žene
Morska milka
Noæ je prekrasna
Ona vi¹e nije bila tu
Oti¹la je moja draga
Ruzinavi brod
Su¹ac blues
Tonka
U autobusu
Ulicama noæu
Veliki brod

One bi htjele

Ulicama lutaju, na oblacima nebom plove
Zamišljene, zaljubljene gledaju u noæ.
I vjeruju u neke lijepe davno izgubljene snove
Vjeruju da prava ljubav jednom mora doæ.
I htjele bi' da znaju kako
Htjele bi da znaju kamo
Odnose ih vjetrovi dok lebde iznad nas.

One bi htjele da im priðeš
Da im ka¾eš nekoliko toplih rijeèi
One bi htjele da ih ljubiš
Njihovu tugu samo ljubav lijeèi, lijeèi

Primaknite se malo bli¾e k njima
One su tu¾ne
Poklonite im nasmijani svijet.
Primaknite se malo bli¾e k njima
One su tu¾ne. A sanjaju smijeh

Bude me
Hrvatska čigra
Mojoj lijepoj
Mrlje
Oči zaljubljene
One bi htjele
Ovo nije moje vrijeme
Slavuj
Ti nisi tu
Tumba
U modroj zori
Umorni mornari stari
Zrinka