Naslovnica
Marijan Ban
Pjesme

 

Bila boja
Di si ti
Lažne žene
Morska milka
Noæ je prekrasna
Ona vi¹e nije bila tu
Oti¹la je moja draga
Ruzinavi brod
Su¹ac blues
Tonka
U autobusu
Ulicama noæu
Veliki brod

Slavuj

Vjetar je lomio grane stabala,
A jedan je slavuj pjevao u noæi
Tu¾nu pjesmu, rezak zvuk je parao noæ.
Dugo je, dugo je slagao tonove.
Dugo je pjevao pjesmu o samoæi.
Tu¾nom pjesmom on je zove
Da li æe doæ, da li æe doæ...
...Pored njega da je prigrli uz sebe
da je vodi bilo gdje, bilo gdje.

Pjesma je jaèala, pjesma je zvonila
On je unosio posljednje drhtaje svoje
U tu pjesmu, tu¾nu pjesmu, a bio je sam.
Samo bi ponekad zastao kada bi vidio
Da i zvijezde svijetle u dvoje
A on pjeva tu¾nu pjesmu sasvim sam
Sasvim sam...Bude me
Hrvatska čigra
Mojoj lijepoj
Mrlje
Oči zaljubljene
One bi htjele
Ovo nije moje vrijeme
Slavuj
Ti nisi tu
Tumba
U modroj zori
Umorni mornari stari
Zrinka