Naslovnica
Marijan Ban
Pjesme

 

Bila boja
Di si ti
Lažne žene
Morska milka
Noæ je prekrasna
Ona vi¹e nije bila tu
Oti¹la je moja draga
Ruzinavi brod
Su¹ac blues
Tonka
U autobusu
Ulicama noæu
Veliki brod

Ona vi¹e nije bila tu

Sve one brazde koje su za mnom ostale
Mogu prièati svaka svoju prièu.
I sve one noæi koje bi danom postale
S prvim svjetlom su izgubile sjaj.

Najtoplije rijeèi za nju ja sam dugo skrivao
Moje pjesme su pjevale o nama
I svakim danom sve sam joj bli¾i bivao
Svaki dan me vodio ka njoj, dan me vodio ka njoj

I odjednom;
Vidio sam grad zaboravljen u zidinama
Ljubavi. Taj grad tra¾io sam godinama
Našao sam mir. Dozivao sam nju.
Ali ona više nije bila tu.
Ona nije bila tu.Bude me
Hrvatska čigra
Mojoj lijepoj
Mrlje
Oči zaljubljene
One bi htjele
Ovo nije moje vrijeme
Slavuj
Ti nisi tu
Tumba
U modroj zori
Umorni mornari stari
Zrinka