Naslovnica
Marijan Ban
Pjesme

 

Bila boja
Di si ti
Lažne žene
Morska milka
Noæ je prekrasna
Ona vi¹e nije bila tu
Oti¹la je moja draga
Ruzinavi brod
Su¹ac blues
Tonka
U autobusu
Ulicama noæu
Veliki brod

Smisao života

I ti koji gradiš kulu od karata
Kad se kula sruši
Ne plači
Jer vječnost jedne kartate kule
Traje malo
Puno manje od tvoje
Zato za kulom ne tuguj
Nego je ponovo gradi.

Marijan Ban VII a O.Š.Marjan 1976.
Bude me
Hrvatska čigra
Mojoj lijepoj
Mrlje
Oči zaljubljene
One bi htjele
Ovo nije moje vrijeme
Slavuj
Ti nisi tu
Tumba
U modroj zori
Umorni mornari stari
Zrinka